Privacy verklaring

Via deze Privacy Policy informeert Body Language Academy u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Body Language Academy is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna aangeduid als “BOLA”. BOLA respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

BOLA verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een workshop, training of incompany aanvraag of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de workshop, training of incompany opdracht waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt BOLA persoonsgegevens in het kader van uw workshop, training of incompany, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u workshop of training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

BOLA gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen workshop, training of incompany opdracht;
het verzorgen van de door u gekozen workshop, training of in company opdracht;
om u onze informatie toe te zenden;
om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
om te voldoen aan op BOLA rustende wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere collega’s binnen de BOLA om de planning en uitvoering van de verschillende trajecten op elkaar af te stemmen. BOLA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan BOLA of indien BOLA daartoe wettelijk verplicht is.

U heeft recht op inzage, correctie of zelf verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens, indien deze niet meer ter zake doen. Wilt inzage, correctie of verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar contact@bodylanguageacademy.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Volg ons op social media!