Over Body Language Academy

Body Language Academy is een gespecialiseerd instituut in non-verbale communicatie en menselijk gedrag. Met interactieve en science-based trainingen helpen wij bedrijven en professionals om hun doelen te bereiken door zich te ontwikkelen in de meest invloedrijke vorm van communicatie: de non-verbale communicatie.

Onze non-verbale communicatie vertaalt onze emoties en drijfveren naar zichtbare fysieke signalen. Wanneer je deze signalen kan herkennen en juist interpreteren, kan je gesprekspartners lezen als een open boek en gedrag voorspellen – en dat is in elk vakgebied van onschatbare waarde. Daarnaast beïnvloedt onze non-verbale communicatie sterk hoe mensen over ons denken en zelfs hoe wij onszelf voelen. Men denkt vaak dat iemands uitstraling een statisch gegeven is; een kwestie van ‘je hebt het’ of ‘je hebt het niet’. In werkelijkheid is het veelal een kwestie van non-verbale communicatie. In onze training en coaching maken wij ogenschijnlijke ongrijpbare begrippen, zoals uitstraling en overtuigingskracht, concreet, tastbaar en bovenal bereikbaar.

We verbinden op toegankelijke wijze de wetenschap van de non-verbale communicatie met relevante kennis uit de psychologie en neurologie voor meer diepgang en volledigheid. Dit vertalen we direct naar herkenbare praktijksituaties en inzetbare vaardigheden. Door de kennis uit deze vakgebieden met elkaar te integreren hebben wij een unieke werkwijze, waardoor klanten verzekerd zijn van multidisciplinaire deskundigheid en een blijvend effect.


Spreken is zilver
Lichaamstaal is goud


Body Language Academy is opgericht door psycholoog en lichaamstaalexpert Denise Dechamps.
In haar werk als psycholoog merkte Denise op hoeveel waardevolle informatie anderen ons onbewust geven met hun non-verbale communicatie, waaronder lichaamstaal, en verbaasde zij zich over hoe weinig we hier bewust mee bezig zijn. Zij besloot zich te specialiseren door middel van opleiding en training en ontwikkelde zich onder internationale experts tot gecertificeerd lichaamstaalexpert. Vanuit de wens om meer bewustzijn omtrent dit fascinerende vakgebied te creëren en ambitieuze bedrijven, ondernemers en professionals op hoog niveau te helpen, richtte zij de Body Language Academy in Amsterdam op.

Ik heb een fascinatie voor menselijk gedrag en de drijfveren erachter. Al zo’n 10 jaar houd ik mij bezig met het bestuderen ervan als psycholoog en gecertificeerd lichaamstaalexpert. Non-verbale communicatie geeft je zeer betrouwbare informatie over de emoties, attitude en persoonlijkheid van je gesprekspartner. Het kan wat iemand zegt versterken, maar ook tegenspreken, waarbij de lichaamstaal altijd de waarheid vertelt. Hoe meer ik me verdiepte in non-verbale communicatie, hoe meer ik de enorme meerwaarde ontdekte die dagelijks aan veel mensen voorbijgaat. Je laat een grote kans liggen wanneer je te weinig aandacht besteedt aan je lichaamstaal, is mijn mening. Het is het meest invloedrijke onderdeel van onze communicatie.

Zodra ik een samenwerking aanga, zie ik mijn klant en mijzelf als een team; we hebben hetzelfde doel en zijn succes is mijn succes en andersom. Anderen zien groeien en excelleren is wat mijn werk geweldig maakt.Het team van Body Language Academy bestaat uit een groep gespecialiseerde en uiterst gedreven professionals met elk hun eigen specialisme en ervaring, welke goed op elkaar aansluiten. Door middel van ons multidisciplinaire team en strategische allianties hebben wij een complementaire mix van professionals gecreëerd, welke samen in staat zijn om voor iedere behoefte de juiste training of workshop op maat te creëren. In al onze dienstverlening staan onze drie pijlers centraal: hoog niveau en betrouwbare informatie door wetenschappelijke onderbouwing, zeer interactief en praktijkgericht.


Denise Dechamps
CEO
Psycholoog
Lichaamstaalexpert

Denise boeken als spreker? Klik hier!

Speakers Academy

Team & samenwerkingspartners

Elianne de Kat
Trainer & Coach
Heleen Makkinga
Mediatrainer &  persvoorlichter
Susanne Roebers
Commercie & communicatie
Frank de Krou
Sales, marketing & lichaamstaal
Sandra Ann Van Dijk
Non-verbaal gezichtsanalist
Otto Wijnen
Presentatie-coach & spreker